reklama partner kvalitny dodavatel

Môže si zákazník vybrať drahšiu ponuku, aj keď pozná lacnejšieho dodávateľa? Áno, ak…

 1. Ak o lacnejšom dodávateľovi vie, že je nekvalitný a má negatívne referencie.
 2. Ak vás pozná ako spoľahlivého dodávateľa a má s vami dobrú skúsenosť.
 3. Ak nie je v cene veľký rozdiel, rozhodne aj dizajn webu, ktorý vyzerá profesionálnejšie.
 4. Ak je tovar skladom alebo je termín dodania rýchlejší ako u lacnejšieho dodávateľa.
 5. Ak garantujete seriózny záručný aj po záručný servis produktu.
 6. Ak môže získať väčší komfort.
 7. Ak máte výborné a dôveryhodné referencie a spokojných zákazníkov.
 8. Ak máte férové reklamačné oddelenie a ľudia s ním majú dobrú skúsenosť.
 9. Ak ste dodávateľ zvučnejšieho mena.
 10. Ak vie, že pribaľujete k zásielkam kupóny alebo iné darčeky.
 11. Ak kontakt na vás dostal od veľmi spokojného známeho.
 12. Ak máte iné výhody, ktoré sú pre zákazníka v danej chvíli dôležité (dodanie s montážou a pod.).
 13. Ak obhájite vyššiu cenu.
 14. Ak konkurencia neponúka za nižšie ceny služby danej kvality.