photographer

Tvorcovia fotografie – kto je kto?

Nedajte sa pomýliť, nechceme spochybniť amatérsku fotografiu, ale definovať tú profesionálnu :)

Priblížiť tieto rozdiely nám pomôžu definície jednotlivých tvorcov.

Amatér

Rodinné obrázky nemusia spĺňať žiadne normy, nemajú predpísané žiadne pravidlá. Sú to predovšetkým rodinné spomienky, ktoré sú pre zhotoviteľa veľmi hodnotné. Ide najmä o zachytávanie rôznych momentov v živote človeka – dovolenky, výlety, sviatky či rôzne momentky.

Umelec

Jeho obrázky spĺňajú pravidlá, ktoré si sám definuje. Umelec má nadanie, jeho okolie vníma výsledky jeho tvorby veľmi pozitívne. Všetko je podriadené nápadu a invencii bez ohľadu na techniku, ktorú používa. Ide o fotografie s umeleckou hodnotou – krajinky, portréty ľudí, či ríše zvierat.

Profesionál

Fotoaparát je u neho pracovný nástroj, o svojej práci, ktorá ho živí, presvedčivo hovorí. Má vlastnú predstavu o fotografii a požiadavky klienta sa veľakrát pozerá s rezervou. Na každý detail svojho diela ma pádny argument, zvažuje kompozíciu, čaká na ideálne podmienky. Ide o objednané fotografie – do dievčenských „bookov“, na internetovú stránku či jednoduché tlačoviny.

Fotograf

Je akýmsi priemerom vyššie spomínaných autorov. Jeho veľkou výhodou je schopnosť prispôsobiť sa. Dokáže viesť fotografickú produkciu, má zmysel pre organizáciu a efektívnosť. Dokáže balansovať medzi kvalitou a cenou tak, aby sa v maximálnej možnej miere prispôsobil požiadavkám klienta. Nemá stanovené presné pravidlá, je otvorený experimentom a inovatívnym spôsobom fotografovania. Ide o fotografie objednané, komerčné, určené pre ďalšie použitie v reklame.