spadavka_demonstracia

Pošlite do tlače správne dáta II. (spadávka)

Čo je to spadávka?

Spadávka (ang. bleed) sa najčastejšie využíva pri hárkovej tlači. Je to časť grafiky, ktorá sa po vytlačení oreže a ktorú zákazník nikdy neuvidí. Využíva sa pri grafikách s farebným okrajom, pri ktorých je nutné pripraviť grafiku s presahom (spadávkou) až cez okraj papiera, aby na tomto okraji nezostali biele miesta po orezaní dokumentu.

spadavka_demonstracia

Štandardná veľkosť spadávky je 3 mm, ale bežne sa stretnete aj s požiadavkou 5 mm.

Grafika bez spadávky

Demnostracny obrazok_bez spadavky
Ak sa nenastaví spadávka, vznikajú zbytočne nepresnosti pri snahe orezať grafiku na požadovaný formát. Buď sa z obrázku odreže alebo zostane biely okraj.

Grafika so spadávkou

Demonostracny obrazok_so_spadavkou
Ak sa spadávka nastaví, grafika presahuje požadovaný formát. Orez je preto presnejší. Práve vďaka presahujúcej grafike a orezovým značkám sa vytlačená grafika oreže presne. Žiadne biely čiary, žiadne menšie (odrezané) formáty.

V súvislosti so spadávkou sa často spomína výraz tzv. ochranná zóna – voľné miesto vedľa spadávky smerom do vnútra grafiky, v ktorom by sa nemal nachádzať žiadny dôležitý údaj.

ochrana zona loga

Ochranná zóna okolo loga dodá vzdušnosť a ľahšiu čitateľnosť.

Ako nastaviť spadávku v InDesigne?

Jednoducho, už pri vytváraní nového dokumentu. Pod oknami s nastavením rozmerov dokumentu a orientácie, nájdete okno, spadávka. Z každej strany nastavte min. 3 mm a potvrďte.

Ako nastavit spadavku v IND

Spadavka sa dá nastaviť aj dodatočne cez klávesovú skratku ctrl + alt + P

Ako exportovať súbor so spadávkou?

Po uložení súboru si z hlavného menu vyberiete File – Export, v dialógovom okne sa zobrazí ponuka, kde si vyberiete Značky a spadávky (Marks and Bleeds), zaškrtnite políčko Spadavky (Bleeds), ak potrebujete aj Orezové značky (Crop Marks) a potvrdíte.

Ako exportovat subor so spadavkou

 Všeobecné info ako pripraviť dáta do tlače nájdete tu. V nasledujúcom článku sa dozviete ako pracovať s farbami (režim CMYK  a RGB) a farebnými profilmi.