Success is simple

Dobrý scenár, úspešná reklama

Dobrá reklama niečo stojí. A to nemyslím len financie, ale aj úsilie vynaložené na jej realizáciu. Mať skvelý nápad nestačí. Myšlienka síce reklamu predáva, ale čo skutočne stojí v pozadí dobrej reklamy? Najčastejšie reklamná agentúra a jej skúsení kreatívni pracovníci.

 

Úspech Vašej firmy spočíva v piatich bodoch:

  • Správny produkt
  • Správna cena
  • Správny zákazník
  • Správne miesto
  • Správna reklama

Prvé dva body sú Vo vašej réžii, o posledné tri body sa postará agentúra

Reklamná agentúra zhodnotí silné a slabé stránky trhu, zohľadní hrozby a príležitosti, ktoré vznikajú. Preverí Vašu konkurenciu a pripraví kompletný marketingový plán.

 

Čo všetko je v rukách agentúry?

1. Analýza trhu, konkurencie, Vašej firmy a jej produktov

2. Komunikačná stratégia vzhľadom na cieľovú skupinu

3. Kompletný myšlienkový koncept a dizajn